Innkalling til årsmøte 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Styret innkaller herved til årsmøte i Askøy Sportsklubb.

Årsmøtet avholdes søndag 25. april kl. 18.30 i Sjoddien, Strusshamn.

På grunn av Korona-situasjonen har NIF gitt klubbene dispensasjon fra vedtatt lovnorm som sier at årsmøtene skal være gjennomført innen utgangen av mars. Utsatt frist er 15. juni.

Styret legger opp til fysisk og digitalt årsmøte. Det innebærer at det vil være et begrenset antall fysiske plasser tilgjengelig og vi oppfordrer medlemmene til å delta digitalt. Link til møtet vil bli sendt ut til påmeldte medlemmer i forkant av møtestart. Påmelding til årsmøtet sendes til post@askoysk.no, gi da beskjed om du ønsker å stille fysisk eller digitalt. Ved overbooking på fysiske plasser vil vi trekke blant dem som har meldt sin interesse. Unntaket er dem som har en rolle ved gjennomføringen av årsmøtet som vil bli prioritert.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11. april til post@askoysk.no.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sportsklubben i minst én måned, være fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Morten Jensen (styreleder) kontaktes på leder@askoysk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret Askøy SK