Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Askøy Sportsklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 27. september kl. 19.00 i Norrønaheimen i Strusshamn.

Årsmøtene i Askøy Fotballklubb, Askøy Sportsklubb og Follese Fotballklubb har tidligere besluttet å utrede sammenslåing av klubbene, og det ekstraordinære årsmøtet skal nå ta endelig stilling til spørsmålet om sammenslåing.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene ved forespørsel. Kontakt klubben på leder@askoysk.no for å motta disse på epost.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Askøy Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Askøy Sportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Morten Jensen kontaktes på 922 48 341 eller leder@askoysk.no.

På grunn av korona-situasjonen kreves det forhåndspåmelding til årsmøtet. Vennligst registrer deg ved å sende epost til leder@askoysk.no.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen styret