Norway Cup og korona-viruset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Planlegging av deltakelse i Norway Cup og utviklingen av korona-viruset.

Askøy Sportsklubb har for en tid tilbake besluttet at det er Norway Cup som er klubben sin foretrukne sommercup. I disse dager er vi i gang med forberedelser og opptelling av antall spillere som ønsker og har anledning til å delta på cupen, og det ser ut som det vil ligge på mellom 11-15 lag fra jenter/gutter 13 -17 år.

I tråd med utviklingen av korona-viruset i Norge er det mange spørsmål i tilknytning til planlegging og gjennomføring av større arrangementer/konkurranser. Norges idrettsforbund oppfordrer arrangøridrettslag om å ta kontakt med kommunelegen lokalt for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig.

Norway Cup er et stort arrangement hvor det samles over 2000 lag og rundt 30 000 spillere i Oslo. 

» – Vi mottar naturligvis mange henvendelser om dagen om viruset. Først må jeg bare presisere at vi jobber målrettet for at det blir turnering i 2020. En eventuell avlysning av turneringen vil bli besluttet i juni måned, uten at vi per tid har en eksakt dato for det.»

Markeds- og kommunikasjonssjef Norway Cup, Trygve Nielsen

Frem mot en beslutning i juni om turneringen skal avvikes eller ikke, vil Norway Cup-ledelsen forholde seg til Folkehelseinstituttet og kommunen.

– Vi i ASK følger anbefalingene fra NFF og Folkehelseinstituttet tett, det er ennå for tidlig å konkludere på om lagene til ASK bør reise til NC. Vi vil derfor fortsette planleggingsprosessen inntil videre med sikte på å kunne delta i NC.

Det er pr. nå to betalings frister fra klubb til Norway Cup. Den første er pr nå 8.april for påmeldingsavgift på 2 000 kr pr lag den andre er 15. mai på restbeløpet (deltakerkort mm).

Klubben vil søke om utsatt(e) frister og det kommer mer informasjon ut til lagene før begge disse fristene. Vi anmoder alle om å foreta sine fastsatte innbetalinger til lagskonto. Men det vil ikke bli betalt ut noe til Norway Cup fra lagskontoene før 15. mai. Påmeldingsavgiften er det klubben som dekker.