Kontingent 2020

Ekstraordinært årsmøte den 19. januar 2020 har vedtatt kontingent-satsene for 2020.

J/G f. 2007 – 2005 2.600
J/G f. 2004 og eldre 2.900
Old boys/girls og veteran 1.500
Ikke-aktive medlemmer/Sportklubbens venner 300
Familiekontingent* 5.000

* Når summen av familiens kontingenter overstiger 5.000 betales maks 5.000.
I tillegg kommer et system-gebyr på 2,5% av beløpet. Dette går uavkortet til betalingsformidler.

Info om kontingenten:
Askøy Sportsklubb (ASK) sin kontingent inneholder kontingent samt treningsavgift. Kontingenten må betales for at forsikringer skal være gjeldende.
ASK er avhengig av et oppdatert medlemsregister i Spond for å kunne sende ut riktige kontingenter. Familiekontingent vil være styrt av hvem som står som betalingskontakt på profilen i Spond. Om din familie kvalifiserer til familiekontingent vennligst send en epost til leder@askoysk.no med hvem det gjelder slik at vi får sjekket at alt er registrert riktig i medlemsregisteret vårt.

Klubben har også etablert et inkluderingsfond for å bidra til å få AlleMed. Les mer her.

Bakgrunn for ekstraordinært årsmøte:
Fra 1.1.2020 er strukturen i Askøy Sportsklubb endret. Frem til 2020 har spillerne vært medlemmer i moderklubbene men spilleberettiget for Sportsklubben. Fra 2020  er spillerne også medlemmer i ASK. Dette ble gjort for at klubbens organisering skulle være i henhold til NIFs retningslinjer. Frem til i år har årsmøtet i ASK bestått av 6 medlemmer fra hver av de tre opprinnelige moderklubbene. Styret ønsker at dagens medlemmer skal være de som er stemmeberettiget på årsmøtet i mars 2020. Det er medlemmene, gjennom årsmøtet, som skal ta de viktige beslutningene for klubben. For å få dette til må medlemmene ha betalt kontingent og vært medlem i 1 måned før det ordinære årsmøtet. Det ble derfor avholdt et ekstraordinært årsmøte 19. januar for å vedta kontingenten for 2020. Denne sendes ut innen kort tid. For å ha stemmerett må medlemmet være fylt 15 år.