Alle-klubber2

Om Oss

les historien vår

Askoysk-Logo-300x300

Om Klubb

Askøy Sportsklubb ble stiftet 10. september 2013 av Askøy Fotballklubb, Follese Fotballklubb og Hetlevik Idrettslag som en samarbeidsklubb for jentene på søre Askøy. Ambisjonen for samarbeidet var å redusere frafallet på jentesiden ved å få større, mer bærekraftige årskull med spillere. Samarbeidet startet med lag i årsklassene J14, J15, J17, J19 og Damer Senior.

De samme klubbene vedtok før sesongen 2019 et samarbeid på tvers av klubbene også på guttesiden. Man valgte da å etablere samarbeidslag under paraplyen Team Askøy. Lagene man samarbeidet om var G14, G15, G16 og G19.

Før sesongen 2020 valgte Askøy Fotballklubb å stå utenfor samarbeidet både på jente- og guttesiden.

Det innebærer at Follese FK og Hetlevik IL samler alt av ungdoms- og seniorfotball i Askøy Sportsklubb. Dette gjelder da samtlige klasser fra og med 13 år helt opp til old girls/boys.

Askøy Sportsklubb spiller sine kamper i Skogen Fotballpark og på fotballbanen i Hetlevik.

FFK og HIL tilbyr i sine respektive klubber barnefotball til og med fylte 12 år.

ffk

Follese Fotballklubb

Follese Fotballklubb ble stiftet 21. april 1929. Klubben het til å begynne med FK Ørnen og ble etablert av noen tenåringer. 

Klubbens nedslagsfelt er Strusshamn, Follese og Marikoven.

helvevik

Hetlevik Idrettslag

​Hetlevik Idrettslag ble stiftet 30. mai 1946, etter initiativ fra malermester Erik Hole. Han ble også den første styrelederen i idrettslaget. Velvillige grunneiere av fellesområdet på Kastet, besluttet å avgi areal for anleggelse av bane, noe idrettslaget fikk det synlige beviset på 20. oktober samme år. Banen har hatt ulike typer dekke, og har vokst med årene. De anla nytt moderne krøllgress, som første klubb på Askøy mai 2004. Vinteren 2017 ble banen igjen oppgradert med nytt banedekke. Banen har i alle år vært mye brukt, og har i perioder fungert som hjemmebane for andre lag på og utenfor Askøy.

I de første 20 årene hadde ikke Hetlevik idrettslag klubbhus, men i 1966 fikk de overta et butikklokale, og det første klubbhuset ble tatt i bruk under idrettslagets jubileumsmarkering samme året. I slutten av 1970-tallet ble et nytt klubbhus reist og helt frem til 2014 var dette i daglig bruk. Fra 2014 har klubbhuset vært under total rehabilitering. Nytt garderobeanlegg ble åpnet til sesongstart i 2016 og 2. november 2019 var det høytidelig gjenåpning av klubbhuset, da hele lokalet nå fremstår i ny, moderne drakt.

Hetlevik idrettslag har hatt mange ulike aktiviteter å tilby sine medlemmer. Fotball har alltid vært hovedaktiviteten, med det har opp gjennom årene også vært tilbud om turn, roing, friidrett, trimgruppe, håndball, idrettsskole, småbarnstrim, dans, yoga med mer.

Fra 2020 er det besluttet at all fotballaktivitet fra 13 år, skal foregå i samarbeidsklubben, Askøy Sportsklubb. All barneaktivitet opp til 12 år, samt andre aktiviteter vil fortsatt organiseres i Hetlevik idrettslag.

Facebook vår

Følg vår facebook og få alle nyheter